C-kullen

 1 Hanvalp född 2012-10-16

efter

 

          

E. Nord JV-11 Tregai Clement                 U. Sable Shade´s Lotti

 

Sallej´s Chickarito 175 gram

 

1 vecka 411 gram

 

2 veckor 686 gram

 

3 veckor 961 gram

 

4 veckor

 

5 veckor

 

6 veckor

 

7 veckor

 

8 veckor